Pradinės mokyklos Nr. 1 pastatas

Pastabos

Pastate 1923–1968 m. veikė pradinė mokykla. Panevėžio miesto I-oji ir II-oji pradinės mokyklos 1924 m. sujungtos į vieną 6 komplektų mokyklą, ji pavadinta Panevėžio I-ąja pradine mokykla. Pastatas mokyklai Klaipėdos ir Marijos (dab. A. Smetonos g.) gatvių sankryžoje pradėtas statyti 1922 m., baigtas 1923 m. pabaigoje, mokykla iškilmingai atidaryta 1924 m. pavasarį. Statyba rūpinosi miesto burmistras Bronius Adomulis. Pastatas – vieno aukšto su mansarda ir mezoninu. Pirmajame aukšte įrengtos 3 klasės, salė, mokytojų ir sargo kambarys, viršuje – 3 klasės su mokytojams skirtu kambariu. Tuo metu tai buvo viena moderniausių pradinių mokyklų šalyje.

1926 01 03 miesto mokyklos suskirstytos numeriais, naujoji mokykla pavadinta Panevėžio miesto pradžios mokykla Nr. 1. 1935 m. mokykloje lankėsi Panevėžyje viešėjęs transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus.

1938 m. mokykla perkelta į naujas patalpas Danutės gatvėje (dabar tai Panevėžio 5-oji gimnazija), o pastate Smetonos g. įsikūrė 8-oji pradinė mokykla.

1968 m. pastatas perduotas Panevėžio Būtų ūkio valdybos žinion. Jame įkurtos dailininkų dirbtuvės, nuo 1993 m. veikia ir E. Vaičekausko knygynas.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/83858a91-ff43-48d1-9a38-59b0080ac96c
  2. Čižienė, Ermina. Gatvė pirmojo Lietuvos prezidento garbei : žingsniai per lietų, per amžius, per užmarštį… Iliustr. // Senvagė. 2017, nr. 2, p. 71–73.
  3. [Panevėžys] // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1993, d. 1, p. 200.
  4. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio pirmoji pradinė mokykla. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-pirmoji-pradine-mokykla/
  5. Vilkončius, Evaldas. Architektūros procesai XX a. trečiojo dešimtmečio Panevėžyje. Iliustr. // Senvagė. 2021, nr. 1, p. 61–67.