Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 mokiniai su vedėju Stasiu Janausku (stovi pirmas iš kairės). XX a. 4 deš. Nuotrauka iš M. Dirsės kolekcijos

Panevėžio pirmoji pradinė mokykla

Carinės Rusijos valdymo laikais Panevėžio mieste buvo tik kelios pradinės mokyklos. 1918 m. sausio 1 d. atidaryta pirma pradinė mokykla. Nuo 1919 m. ji buvo įsikūrusi nuomojamose patalpose adresu Šeduvos gatvė Nr. 26, B. Kusinskio privačiame mediniame name. Mokyklų numeracijos tuo metu nebuvo. Vedėjas – Juozas Balčiūnas. Jis buvo baigęs Veiverių mokytojų seminariją. 1919 m. mokykloje mokėsi 77 mokiniai. Mokytoja dirbo Ona Pabedinskaitė. Nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. iki 1927 m. rugsėjo 1 d. mokyklai vadovavo Eugenija Adomulytė. Antrąja mokytoja dirbo vedėjos sesuo Jadvyga Adomulytė.

1922 m. pradėta naujos mokyklos statyba Marijos ir Klaipėdos gatvių kampe. Projektą paruošė miesto inžinierius M. Stanevičius. Pagal projektą buvo statoma 6 komplektų pradžios mokykla: 3 klasės, salė, mokytojų ir sargo kambarys apačioje ir 3 klasės su mokytojams skirtu kambariu viršuje. Pagal planą nebuvo numatyta patalpa knygynui ir rūbinei. Drabužius reikėjo kabinti salėje. Mokyklos statyba rūpinosi Panevėžio miesto burmistras, pradžios mokyklų inspektorius Bronius Adomulis. Statybą prižiūrėjo savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas Pranas Aižinas. Statybai naudota medžiaga, skirta tiltams taisyti ir šitaip buvo panaudojamos savivaldybės lėšos. Bet pinigų labai trūko, statyba vyko gana lėtai.

Mokykla iš nuomojamų B. Kusinskio namų į naujas patalpas persikraustė 1923 m. spalio mėnesį, o gruodžio mėnesį atkelta mokykla iš Sodų gatvės. Baigiamieji darbai tęsėsi dar kelias savaites. Pamokos vyko nepaisant, kad intensyviai dirbo statybininkai. Mokykla pastatyta vieno aukšto, stogas – skardinis. Patalpos buvo gana šaltos. Naujose patalpose įsikūrė trys pradžios mokyklos. Mokykloje buvo ir trys vedėjos. Mokyklos atidarymo iškilmės organizuotos tik 1924 m. pavasarį. Į atidarymo iškilmes atvyko miesto burmistras B. Adomulis. Nepaisant statybos nesklandumų, mokyklos pastatymas buvo didelis laimėjimas. Iki to laiko savivaldybė menkai rūpinosi švietimo reikalais.

1924 m. birželio 1–7 d. naujoje mokykloje suorganizuota Panevėžio miesto ir visos apskrities mokinių rankdarbių paroda. 1927 m. birželio mėnesį įvyko antroji rankdarbių paroda. 1930 m. Skaistakalnio parke surengta ne tik trečioji rankdarbių paroda, bet ir dainų bei sporto šventė. Naujai pastatyta mokykla tapo įvairių renginių vieta. Ilgą laiką tai buvo pati moderniausia pradinė mokykla Panevėžyje. 1926 m. mokyklas suskirsčius numeriais, 1926 m. sausio 3 d. ji tapo mokykla Nr. 1. Mokykla dirbo dviem pamainomis. 1930 m. į ją atkelta rusų pradinė mokykla. 1931 m. mokyklos vedėju paskirtas Stasys Janauskas. 1932 m. surengta medelių sodinimo šventė. Aplink mokyklą pasodinta apie 20 liepų, o mokyklos kieme pasodintas „Kęstučio“ medelis. 1935 m. mokykloje atsirado ir penktasis skyrius. 1938 m. atidarius pradžios mokyklą Danutės gatvėje, jai suteiktas pirmas numeris, todėl nuo 1938 m. buvusi 1-oji pradinė mokykla tapo Panevėžio pradine mokykla Nr. 10. Mokyklos pastatas išlikęs iki šių dienų.

Nuotraukoje – Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 1 mokiniai su vedėju Stasiu Janausku (stovi pirmas iš kairės). XX a. 4 deš.

Nuotrauka iš M. Dirsės kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas