Virtuali paroda

Amžininkų atsiminimai apie Panevėžį

Nuo XIX a. vidurio iki šių dienų

Bronius Šipelis: „Atėjo „išvaduotojai“

Bronius Šipelis

Bronius Šipelis (g. 1938) – pedagogas, inžinierius, Panevėžio bendruomenės „Senamiestietis“ narys.

Gimė Panevėžyje. Baigė Panevėžio I vid. mokyklą.

 

Fragmentai iš B. Šipelio atsiminimų apie vokiečių ir sovietų okupacijas Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais Panevėžyje.

Prie Pajuosčio plento, prieš dabartinį vandentiekį, karo metais buvo vokiečių karių kapinės, aptvertos akmenine tvora, ant kurios viršaus galėjome bėgioti. Metaliniai kalvio darbo vartai. Taisyklingos juodų kryžių eilės su užrašais. Metaliniai vainikai – ąžuolo lapai ir gilės – gražiai natūraliai nudažyti ir įstatyti į metalo įdėklą su stiklu. Takeliai nužvyruoti, tvarka pavydėtina. Atėjo „išvaduotojai“: po trijų dienų dingo mediniai juodi kryžiai, po savaitės neliko vartų, po mėnesio – akmenų tvoros. Po dvejų metų ten ganėsi karvės ir arkliai. Kapinių – tartum nebuvę… […]

Dabartinių „Ekrano“ marių vietoje, lankoje ties Baužių dvareliu, karo metais buvo rusų belaisvių stovykla. Dviem eilėm 2,5–3 m aukščio spygliuota viela aptvertoje teritorijoje matyti barakai – apatinėse eilėse surenkamos geležinės lovos, viršuje – mediniai gultai. Trys sargybos barakai įrengti šlaite. Naktį kareiviai budėdavo su šunimis, dieną dūlindavo už zonos. Mes ganydavome bandą ir, sėdėdami ant kranto, stebėdavome stovyklos gyvenimą. Kartais vokiečiai leisdavo belaisviams ateiti pas mus. Mes atnešdavome jiems duonos, kumpio, svogūnų, o iš jų gaudavome medinių žaislų. Vieną išraižytą dėžutę, padarytą iš ištisinio drebulės medžio, išsaugojau iki šių dienų…


Šipelis, Bronius. Įdomesni karo metu nutikimai Senamiesčio gatvėje // Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija. Panevėžys : Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, 2007, p. 204–207.

Nuotraukoje: Bronius Šipelis. Iš: Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija. Panevėžys, 2007, p. 290.