Virtuali paroda

Amžininkų atsiminimai apie Panevėžį

Nuo XIX a. vidurio iki šių dienų

Mykolas Riomeris: „...jaučiausi nepaprastai pagerbtas“

Mykolas Riomeris

Mykolas Riomeris (1880–1945) – konstitucinės teisės teisėtyrininkas, profesorius, Lietuvos universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų.

 

M. Riomerio atsiminimų fragmentas apie lankymąsi Panevėžyje 1922 metais, bendravimą su vietos teismo antstoliu.

1922 metų gegužės 18 d.

Ketvirtadienis

10 valandą ryto išvykau iš Kauno. Važiuoju visam atostogų mėnesiui – iki birželio vidurio. Paskui dar rugpjūčio mėnesį turėsiu dvi savaites atostogų. Tarnaitė Jadzė Čepaitė su mano daiktais vyksta vakariniu traukiniu, važiuojančiu tiesiai į Rokiškį. O aš išvažiavau rytiniu, kuris vyksta tik iki Panevėžio. Naktį sulauksiu Jadzės ir toliau keliausiu su ja. Neturiu jokio rimto reikalo vykti į Panevėžį, tačiau nenoriu be veiklos būti Kaune iki vakaro, geriau jau pakeisiu aplinką ir vakarą praleisiu Panevėžyje. Buvau sumanęs Panevėžyje susitikti su Kacelenbogenu, pasikalbėti apie mūsų Glaudžios sąjungos veiklą Panevėžyje, apie paskutinį mano straipsnį žydų leidinyje Lite. Gaila, bet namie jo neradau. Panevėžio stotyje sutikau vietos teismo antstolį, kuris amžinai pataikauja viršininkams ir tampa toks nuolankus, kad kartais net nepatogu. Ypač kai be galo lipšniai meilikaudamas pradeda mandagiai siūlyti paslaugas, nuo kurių, kad ir kaip stengtumeisi, niekaip nepavyksta išsisukti. Taigi antstolis pakvietė mane išgerti arbatos savo namuose, nusivežė, vaišino degtine, konjaku, rūkyta mėsa, paskui išleido mane pasižvalgyti po miestą. Išleisdamas labai prašė, kad dar vakare užsukčiau ir pailsėčiau prieš kelionę. Aš taip ir padariau, o antstolis ir vėl vaišino arbata, užkandžiais ir konjaku, paskui apie 3 valandas nusnūdau lovoje. Antstolis pažadino mane apie 3 valandą nakties, o kai atėjo laikas traukti į stotį, tūpčiojo apie mane taip, kaip buvo tūpčiojama rusų laikais apie gubernatorių: manęs laukė miesto milicijos viršininkas, prisistatė ir davė savo puskarietę su dviem kinkytais arkliais. Antstolis man suveikė atskirą kupė, o traukinio personalas su manimi elgėsi kaip su aukštas pareigas užimančiu žmogumi. Vienu žodžiu, jaučiausi nepaprastai pagerbtas.


[Mykolo Römerio dienoraštis] // Römeris M. Dienoraštis. Vilnius, 2013, [kn. 6 / sudarytojas, paaiškinimų autorius ir mokslinis redaktorius Rimantas Miknys], p. 288–289.

Nuotraukoje: Mykolas Riomeris. Prieiga internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-02-ivykiai-ir-zmones-tokie-kokius-juos-mate-mykolas-riomeris/74679