Alanta-Babickas Povilas

2017 05 02

120 metų, kai Pelyšiuose (Kupiškio r.) gimė (1897) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Povilas Alanta-Babickas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1919 baigė Karo mokyklą. Nuo 1919 tarnavo savanoriu Panevėžio srities apsaugos būryje. 1923–1925 mokėsi Prancūzijos karo artilerijos mokykloje. 1927–1928 Mokomosios baterijos vadas, Panemunės artilerijos ryšių viršininkas. Kilus Antrajam pasauliniam karui, paskirtas artilerijos štabo viršininku. Mirė 1940 Kaune.