Alanta (Babickas) Povilas

Povilas Alanta (Babickas)
2022 05 02

125 metai, kai Mažųjų Pelyšių vienkiemyje (Kupiškio r.) gimė (1897) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Povilas Alanta (Babickas). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1919 baigė Karo mokyklą. Nuo 1919 tarnavo savanoriu Panevėžio srities apsaugos būryje. 1923–1925 mokėsi Prancūzijos karo artilerijos mokykloje. 1927–1928 Mokomosios baterijos vadas. 1935 perkeltas į priešlėktuvinės apsaugos rinktinę, paskirtas priešlėktuvinės apsaugos viršininku. 1939 paskirtas į kariuomenės štabą ypatingų reikalų karininku vado teisėmis. Sovietų sąjungai okupuojant Lietuvą, tarnavo priešlėktuvinės apsaugos viršininku. 1940 perkeltas Raudonosios armijos šaulių diviziją eiti artilerijos štabo viršininko pareigas. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1919), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1928) ir 3-ojo laipsnio (1939), Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1936) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorių medaliu (1928). Mirė 1940 11 Kaune.