Aleknienė-Juškaitė Marija Aldona

2024 11 05

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1934) choro dirigentė, pedagogė Marija Aldona Aleknienė-Juškaitė. 1951–1955 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, 1955–1960 Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1960–1995 Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos dėstytoja. Vadovavo Spirito kombinato vyrų chorui, Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato mišriam chorui, moterų choro „Volungė“ parengiamosios grupė vadovė ir kt. 1961–1965 Panevėžio miesto dainų švenčių dirigentė.