Antanaitis Algirdas Titus

Algirdas Titus Antanaitis
2022 01 04

95 metai, kai Trakeliuose (Panevėžio r.) gimė (1927) literatūros kritikas, poetas, publicistas Algirdas Titus Antanaitis. 1938–1944 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1949 gyveno Čikagoje. 1957 baigė De Paulo universitetą Čikagoje. 1968–1991 vadovavo Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros grupei „Antras kaimas“. 1971–1988 vedė lietuvių radijo valandėles. 1994–1997 dėstė Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose. Nuo 1994 Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Paskelbė eilėraščių, pjesių, straipsnių apie poezijos ir prozos knygas, teatrą. Mirė 2003 10 25 Lemonte (JAV).