Antanavičius Juozapas

Juozapas Antanavičius
2021 04 18

90 metų, kai Pašvitinyje (Pakruojo r.) gimė (1931) kunigas, monsinjoras Juozapas Antanavičius. 1954 baigė Kauno kunigų seminariją. Nuo 1974  Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, dekanas. 2003–2010 Upytės bažnyčios klebonas. Respublikinio P. Daunio fondo akliesiems remti prezidentas. Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (2001). 2007 savo asmeninę knygų kolekciją padovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai.