Atkočiūnienė Vilma

2019 06 15

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1969) ekonomistė vadybininkė, ekonomikos m. dr., prof. Vilma Atkočiūnienė. 1993 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, nuo 1994 joje dėsto (dab. Aleksandro Stulginskio universitetas). Parašė knygų, paskelbė apie 50 mokslinių ir 10 mokslo populiarinamųjų straipsnių.