Aukštikalnytė-Jokimaitienė Pranė

Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė
2022 03 01

100 metų, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1922) tautosakininkė, poetė Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1939–1943 studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete, 1953 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1957 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Periodikoje išspausdino eilėraščių, išleido knygų apie lietuvių liaudies dainas. Apdovanota Lietuvos mokslo premija (1994, su kitais). Mirė 1989 09 06 Vilniuje.