Bačelis Zenonas

Zenonas Bačelis
2022 01 04

130 metų, kai Gustonyse (Panevėžio r.) gimė (1892) inžinierius, visuomenės veikėjas Zenonas Bačelis. 1912 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1918 – Maskvos žemėtvarkos institutą. 1915–1922 dirbo Pavolgyje ir Turkestane, 1921–1922 buvo Lietuvos atstovybės Rusijoje įgaliotinis lietuvių tremtiniams grąžinti. 1922–1940 dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamente, nuo 1927 – direktorius. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į Braziliją. Buvo San Paulo lietuvių savišalpos ir kultūros bendruomenės „Lituania“ steigėjas ir pirmininkas. 1967 jo iniciatyva atkurta Brazilijos lietuvių bendruomenė. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1973 08 23 San Paule (Brazilija).