Bačkis Stasys Antanas

Stasys Antanas Bačkis
2021 02 10

115 metų, kai Pantakoniuose (Pasvalio r.) gimė (1906) politikas, diplomatas, visuomenės veikėjas, teisės m. dr. Stasys Antanas Bačkis. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Paryžiaus universitete studijavo teisę, politinę ekonomiją ir tarptautinius mokslus. 1930–1991 dirbo LR diplomatinėje tarnyboje Prancūzijoje, JAV. 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo (1937) ir 2-ojo (1994) laipsnių ordinais, DLK Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi (1996). Joniškėlio ir Pasvalio garbės pilietis. Parašė knygą, Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 100 straipsnių politikos, teisės, visuomeninio, socialinio gyvenimo klausimais. Mirė 1999 11 10 Vilniuje.