Balčas Stasys

Stasys Balčas
2021 02 06

135 metai, kai Panendrėje (Panevėžio r.) gimė (1886) Nepriklausomybės kovų savanoris Stasys Balčas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 kartu su broliais suorganizavo pirmuosius Panevėžio apsaugos būrius, tapo savanoriu. 1920 sausį išėjo į atsargą. 1920 išrinktas Steigiamojo Seimo, vėliau – Pirmojo Seimo nariu. Grįžęs į Panevėžį, 1924–1926 buvo ūkininkų sąjungos banko direktoriumi ir valsčiaus Tarybos nariu. Aktyvus visuomenininkas, dalyvavo labdaringoje veikloje. Rašė eilėraščius, bendradarbiavo „Šaltinyje“, „Vienybėje“. Apdovanotas 5-ojo laipsnio Vytauto ordinu (1931), Savanorio kūrėjo medaliu (1928). 1949–1958 buvo tremtyje Irkutsko srityje. Mirė 1963 07 06 Panevėžyje, palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.