Baleišis Vladas

Vladas Baleišis
2022 03 16

115 metų, kai Bajoruose (Anykščių r.) gimė (1907) pedagogas, rašytojas Vladas Baleišis. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1925–1927 buvo aktyvus „Meno“ kuopos narys. Dirbo mokytoju Kiemėnų, Grūžių, Vaškų (Pasvalio r.) ir kitose Lietuvos mokyklose. Nuo 1945 gyveno Panevėžyje. 1945–1948 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytojas. 1948–1950 Panevėžio suaugusiųjų gimnazijos direktorius, 1950–1967 Panevėžio 2-osios darbo jaunimo vidurinės mokyklos direktorius. Rašė eilėraščius, noveles, miniatiūras, pjeses vaikams. Kūrinius skelbė leidiniuose „Vytis“ (JAV), „Ateitis“, „Panevėžio balsas“ ir kitur. Mirė 1969 08 12 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.