Balvočius-Gerutis Jonas

Jonas Balvočius-Gerutis
2022 03 14

180 metų, kai Purvėnuose (Mažeikių r.) gimė (1842) kunigas, prozininkas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Jonas Balvočius-Gerutis. 1867 baigė Kauno kunigų seminariją. 1868–1871 studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1875 paskirtas klebonu į Vadoklius, 1908–1914 – Ėriškių altarista, 1914–1915 – Uliūnų klebonas. Kovojo dėl lietuviškos spaudos atgavimo. Sukūrė apysakų. Iš lenkų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė švietėjišką prozą, sulietuvino valstiečiams skirtas religines ir švietėjiškas knygas. Mirė 1915 11 12 Uliūnuose (Panevėžio r.).