Baronas Boleslovas

Boleslovas Baronas
2022 11 15

160 metų, kai gimė (1862) kunigas Boleslovas Baronas. Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1885–1891 Ramygalos bažnyčios vikaras. Nuo 1901 Krekenavos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos, 1915–1919 Svėdasų Šv. Mykolo Archangelo parapijos, 1919–1923 Biržų Šv. Jono krikštytojo parapijos klebonas, 1923–1937 Krekenavos parapijos klebonas. 1933 suteiktas Panevėžio vyskupijos kapitulos Garbės kanauninko titulas. Mirė 1941 01 21 Krekenavoje (Panevėžio r.), palaidotas Krekenavos bažnyčios šventoriuje.