Bielinis Andrius

2022 metais

170 metų, kai Purviškiuose (Biržų r.) gimė (apie 1852) knygnešys Andrius Bielinis. Nuo 1882 gyveno Rygoje, 1891 pasitraukė į JAV. 1894 (ar 1983) grįžo į Lietuvą ir tapo Garšvių (Panevėžio r.) knygnešių draugijos nariu. 1895 balandį už draudžiamosios spaudos gabenimą suimtas, kalintas Tauragėje, Kaune, Šiauliuose, Rygoje. Iškalėjęs vienerius metus, gelbėdamasis nuo tremties pabėgo į JAV. Pakeliui nušalo kojas, viena jų buvo amputuota Niujorke. Tapęs invalidu grąžintas Vokietijai, iš ten – Rusijos žandarams. Ištremtas į Jaranską. Mirė 1897 Jaranske (Rusija).