Bielinis Jurgis

Jurgis Bielinis
2021 03 16

175 metai, kai Purviškiuose (Biržų r.) gimė (1846) knygnešys, publicistas Jurgis Bielinis. Mokėsi privačiai Šiauliuose ir Mintaujoje, 1872 baigė vokišką pradžios mokyklą Rygoje. Nuo 1873 pradėjo knygnešio veiklą, talkino Motiejui Valančiui. 1885 Panevėžio rajone įkūrė Garšvių knygnešių draugiją. Bendradarbiavo laikraščiuose „Aušra“, „Varpas“, „Ūkininkas“, „Tėvynės sargas“, „Lietuvos ūkininkas“, „Vilniaus žinios“. Parašė brošiūrų Lietuvos istorijos, lietuvių valstiečių likimo temomis. Mirė 1918 01 18 Katinuose (Pasvalio r.).