Biežis Steponas

2019 03 18

130 metų, kai Bliūdžiuose (Panevėžio r.) gimė (1889) gydytojas, medicinos m. dr., JAV lietuvių visuomenės veikėjas Steponas Biežis. Panevėžyje baigė 4 klases. 1910 išvyko į JAV. 1912 baigė Valparaiso universitetą, 1916 – Čikagos medicinos ir chirurgijos koledžą. Čikagoje dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje. Įvairių JAV lietuvių visuomeninių ir kultūrinių organizacijų narys. Medicinos klausimais rašė JAV lietuvių spaudoje, išleido sveikos gyvensenos patarimų knygą. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1938). Mirė 1973 04 06 Čikagoje (JAV).