Bikinas Juozapas

Juozapas Bikinas
2020 04 16

145 metai, kai Pajuostyje (Panevėžio r.) gimė (1875) kunigas, publicistas, visuomenininkas Juozapas Bikinas. 1892 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1898 – Kauno kunigų seminariją. 1898–1907 Endriejavo, Rietavo, Kauno bažnyčių vikaras. Nuo 1907 kunigavo Rygoje, 1910–1917 redagavo laikraštį „Rygos garsas“. 1918 persikėlė į Kauną. 1919–1920 redagavo leidinį „Vienybė“, 1920–1924 dienraštį „Laisvė“. Nuo 1924 Jurbarko bažnyčios klebonas, įkūrė našlaičių vaikų ir senelių prieglaudą. 1936–1940 IV Seimo narys. Redagavo religinę spaudą, paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido brošiūrų. Mirė 1956 04 22 Jurbarke.