Bliumas Petras

Petras Bliumas
2021 01 18

125 metai, kai Baroniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1896) pedagogas Petras Bliumas. Nuo 1919 mokytojavo įvairiose Panevėžio apskrities mokyklose. Nuo 1930 Panevėžio 3-ios pradinės mokyklos vedėjas. Buvo Panevėžio Gimtojo krašto tyrimo draugijos nariu, bendradarbiavo spaudoje. Savo archeologinių, etnografinių radinių kolekcija prisidėjo prie Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijos sudarymo. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1988 11 01 Putname (JAV). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.