Blynas Jonas Domininkas

2017 08 04

140 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1877) visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, bankininkas Jonas Domininkas Blynas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1917 Rusijos lietuvių seimo Peterburge narys. Nuo 1928 Lietuvos žemės banko direktorius. Mirė 1933 06 22 Kaune.