Blynas Jonas Dominykas

Jonas Dominykas Blynas
2022 08 18

145 metai, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1877) bankininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Jonas Dominykas Blynas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, Kauno kunigų seminarijoje. 1900 atvykęs į Odesą, įsidarbino Valstybiniame žemės ūkio banke ir išdirbo jame iki 1918. 1917 Rusijos lietuvių seimo Peterburge narys. 1918 grįžęs į Lietuvą, įsidarbino Finansų ministerijoje. Nuo 1921 dirbo Lietuvos prekybos ir pramonės banke, buvo šio banko Panevėžio skyriaus vedėju. 1924 pakviestas dirbti į Žemės banką, 1928–1931 – šio banko valdybos narys. Spaudos draudimo metais platino lietuvišką spaudą. Apie Odesos lietuvių gyvenimą rašė „Vilniaus žiniose“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvyje“, jo straipsnius ekonomikos ir finansų klausimais spausdino „Lietuva“, „Lietuvos aidas“. Mirė 1933 06 22 Kaune.