Bortkevičienė Felicija

Felicija Bortkevičienė
2023 09 01

150 metų, kai Linkavičių dvare (Panevėžio r.) gimė (1873) spaudos darbuotoja, politikos ir visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė. 1890 baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Studijavo Varšuvoje, privačiuose Moravskos moterų kursuose istoriją ir prancūzų kalbą. 1899–1915 gyveno Vilniuje. Dalyvavo Didžiojo Vilniaus seimo (1905) organizacinio komiteto darbe. 1920–1922 Steigiamojo Seimo narė. 1926 kandidatavo į LR prezidentus. Nuo 1906 laikraščių „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuvos žinios“ leidėja. 1920 su kitais Kaune įkūrė knygų ir laikraščių leidimo bendrovę „Varpas“, iki 1940 – jos direktorė. 1931–1932 žurnalo „Varpas“ redaktorė. 1922–1936 – „Lietuvos žinių“ redaktorė. 1903–1906 ir 1906–1940 moksleivių šalpos draugijos „Žiburėlis“ pirmininkė, šelpė gabius studentus, rašytojus. Mirė 1945 10 21 Kaune.