Božimovskis Jonas (jaunesnysis)

2020 metais

375 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (apie 1645) Biblijos vertėjas Jonas Božimovskis (jaunesnysis). Mokėsi Kėdainiuose. Nuo 1667 Kėdainių katechetas, 1668 evangelikų reformatų kunigas Liubčioje, 1670–1680 Slucko gimnazijos direktorius, nuo 1681 pamokslininkas Vilniuje, nuo 1685 Vilniaus konsenjoras. Tėvui J. Božimovskiui mirus, kartu su S. Bitneriu, S. Monkevičium ir S. Lipskiu 1674–1681 tęsė jo pradėtą Naujojo Testamento vertimą, tačiau beveik užbaigtas rankraštis 1681 sudegė Biržų klebonijoje. S. Bitneriui pradėjus Bibliją versti iš naujo, buvo vienas jo padėjėjų. Jų išverstas Naujasis Testamentas išspausdintas 1701 Karaliaučiuje. Mirė 1687 07 24 Vilniuje.