Brazdžionytė-Oškeliūnienė Aldona

Aldona Brazdžionytė-Oškeliūnienė
2022 05 03

95 metai, kai Jutiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1927) literatė, tautodailininkė Aldona Brazdžionytė-Oškeliūnienė, poeto Bernardo Brazdžionio dukterėčia. Nuo 1940 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Besimokydama gimnazijoje buvo įstojusi į J. Miltinio teatro studiją, priklausė „Meno kuopai“. 1944 įsitraukė į pogrindinę veiklą. 1945 02 16 suimta, kalinta Panevėžyje, ištremta į Vorkutą. 1958 grįžo į Lietuvą. Gyveno Panevėžyje. Lankė „Spektro“ dailės studiją, tapė. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Jos kūryba spausdinta periodiniuose leidiniuose. Išleido prisiminimų knygą, prozos ir poezijos rinkinį. Mirė 2013 04 25.