Breiva Juozas

Juozas Breiva
2021 01 16

130 metų, kai Natiškiuose (Biržų r.) gimė (1891) kunigas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas Juozas Breiva. 1905–1909 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1909 įstojo į Vilniaus dvasinę kunigų seminariją. Pirmoji kunigystės vieta – Rodūnia (Baltarusija). 1925 įkūrė naują Kirdeikių parapiją (Utenos r.), pastatė bažnyčią, kleboniją, parapijos namus, įrengė parką. Parapijose skaitė lietuviškus pamokslus, platino lietuviškas maldaknyges ir laikraščius, steigė lietuviškas mokyklas, draugijas, kursus mokytojams. Mirė 1939 01 21 Kirdeikiuose.