Brundzienė-Vencevičiūtė Bronislava

2020 04 28

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1905) solistė Bronislava Brundzienė-Vencevičiūtė. 1913 atvyko į JAV. Mokėsi Dainininkų muzikavimo mokykloje. 1932 keletą kartų atstovavo lietuvius Tautų festivalyje Niujorke. 1933 švedų Meno, Muzikos ir Literatūros draugijos tarptautiniame renginyje svetimtaučiams skaitė pranešimus apie lietuvių dainas, muziką, kultūrą. 1939 suorganizavo mergaičių tautinių šokių grupę ir per 10 metų su ja dalyvavo įvairiuose renginiuose. 1945 Chase National Banko Niujorke suruoštoje parodoje organizavo lietuviškos tautodailės skyrių. 1945 organizavo ir pirmininkavo Jaunųjų moterų draugijai Brukline.