Buivydaitė Bronė

Bronė Buivydaitė
2020 12 08

125 metai, kai Svėdasuose (Anykščių r.) gimė (1895) rašytoja, pedagogė Bronė Buivydaitė (slap. Tyrų duktė). 1911–1912 baigė „Saulės“ buhalterijos kursus Kaune. Dirbo prekyboje iš pradžių Kaune, paskui Anykščiuose. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją, 1915–1918 mokėsi lietuvių gimnazijoje. 1918 grįžo į Lietuvą ir mokytojavo Skuodo progimnazijoje, Veiverių vidurinėje mokykloje. 1925–1934 dėstė lietuvių kalbą Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1930 Panevėžyje įsteigė Vaikų teatro draugijos skyrių, kuris 1931 jos spektaklio „Stebuklingoji radasta“ premjera atidarė Panevėžio vaikų teatrą. Po Antrojo pasaulinio karo iki 1948 mokytojavo Alytuje. Nuo 1957 buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido poezijos knygų, apysakų, romaną. Mirė 1984 01 29 Anykščiuose.