Būtėnas Vladas

2018 12 02

95 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1923) žurnalistas, visuomenės veikėjas Vladas Būtėnas. 1933–1939 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1946–1949 Flensburge baigė mokytojų kursus ir mokytojavo. Nuo 1949 gyveno JAV. 1967–1978 dirbo laikraščio „Draugas“ spaustuvėje, 1978–1991 radijo stotyje „Amerikos balsas“. Išleido eilėraščių rinkinį ir publicistikos knygą, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1993 11 07 Čikagoje (JAV).