Čepulis Pranciškus Kazimieras

Pranciškus Kazimieras Čepulis
2024 11 14

140 metų, kai Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė (1884) kunigas, pranciškonas Pranciškus Kazimieras Čepulis. Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pirmojo pasaulinio karo metais Laukžemės, vėliau kitų Žemaičių vyskupijos parapijų klebonas ir vikaras. 1933–1936 ir 1939–1941 Lietuvos pranciškonų provincijolas ir Kretingos namų gvardijonas, 1939–1943 generalinis delegatas Lietuvoje. Iki 1954 slapstėsi nuo sovietinių represinių struktūrų, vėliau kunigavo Velžyje (Panevėžio r.). Mirė 1962 03 30 Panevėžyje.