Čepulis Pranciškus Kazimieras

2019 11 14

135 metai, kai Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė (1884) kunigas, visuomenės veikėjas Pranciškus Kazimieras Čepulis. Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pirmojo pasaulinio karo metais Laukžemės, vėliau kitų Žemaičių vyskupijos parapijų klebonas ir vikaras. 1933–1936 ir 1939–1941 Lietuvos pranciškonų provincijolas ir Kretingos namų gvardijonas, 1939–1943 – generalinis delegatas Lietuvoje. Iki 1954 slapstėsi, vėliau kunigavo Velžyje (Panevėžio r.). Mirė 1962 03 30 Panevėžyje.