Damušis Adolfas

Adolfas Damušis
2023 06 16

115 metų, kai Toščicoje (Baltarusija) gimė (1908) chemikas, visuomenininkas, prof. Adolfas Damušis (Domaševičius). 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, 1934 – Vytauto Didžiojo universitetą (VDU) ir dirbo jame iki 1943. Nuo 1940 VDU Neorganinės chemijos katedros vedėjas, 1942–1943 Technologijų fakulteto dekanas. 1941 Lietuvių aktyvistų fronto karinio štabo Kaune vadas, Birželio sukilimo vienas organizatorių ir vadovų, Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras. Vienas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizatorių. Už pasipriešinimo nacių okupacinei valdžiai organizavimą 1944–1945 nacių kalintas Vokietijoje. Nuo 1947 gyveno JAV. 1973–1983 Detroito universiteto profesorius, Polimerų tyrimo instituto vicedirektorius. 1946–1952 vadovavo Ateitininkų federacijai, 1957–1964 ir 1977–1983 – tarybos pirmininkas. 1947–1950 ir 1966–1969 Lietuvių fronto bičiulių pirmininkas. 1948–1954 Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos vicepirmininkas, 1954–1955 pirmininkas. 1997 grįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo spaudoje. Knygų, 24 patentuotų išradimų autorius. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1994), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000). Mirė 2003 02 27 Vilniuje.