Daniūnienė Regina

Regina Daniūnienė
2024 10 04

105 metai, kai Panevėžyje gimė (1919) farmacininkė, liaudies kanklininkė Regina Daniūnienė. Įgijo aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, dirbo provizoriaus padėjėja. Kanklėmis grojo įvairiuose ansambliuose. Asociacijos „Bitės namai“, siekiančios Panevėžyje Zitos g. išsaugoti G. Petkevičaitės-Bitės memorialinį muziejų, narė. Iš lenkų kalbos išvertė norvegų rašytojos V. Henriksen romaną „Vikingų duktė“, spaudai parengė O. Mikulskienės dienoraštį apie Čiurlionio ansamblio veiklą 1940–1949, bendradarbiavo Panevėžio spaudoje. R. Daniūnienės rūpesčiu Krekenavoje įamžintas kanklininkų Onos ir Stasio Rudžių atminimas. Mirė 2013 09 09 Panevėžyje.