Daunoras Bronius

2021 11 01

115 metų, kai Vadokliuose (Panevėžio r.) gimė (1906) rašytojas, žurnalistas Bronius Daunoras (slap. Bronius Daubaras). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę ir humanitarinius mokslus. 1940–1941 sovietų valdžios kalintas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 persikėlė į Didžiąją Britaniją. 1943–1944 dienraščio „Ateitis“, 1943–1945 laikraščio „Lietuviai“ leidėjas ir redaktorius. 1952–1957 Didžiosios Britanijos lietuvių savaitraščio „Europos lietuvis“ redaktorius, 1952–1954 „Lietuvių namų“ valdybos pirmininkas. Parašė knygų. Mirė 1985 06 07 Londone (Anglija).