Deksnys Antanas

Antanas Deksnys
2021 05 09

115 metų, kai Butėniškyje (Rokiškio r.) gimė (1906) kunigas, filosofijos m. dr. Antanas Deksnys. 1931 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno kunigų seminariją. 1931–1934 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras, vėliau kunigavo Biržuose. 1936–1940 Fribūro universitete studijavo sociologiją, istoriją ir pedagogiką. 1941 išvyko į JAV. Nuo 1943 dirbo kunigu lietuvių parapijoje Saint Louise (Ilinojaus valstija), rūpinosi bažnyčios statyba, karo pabėgėliais Vokietijoje, tremtiniais Sibire. 1963 jam suteiktas popiežiaus rūmų prelato titulas. 1969 konsekruotas ir paskirtas rūpintis Vakarų Europoje gyvenančių lietuvių sielovada, rezidavo Bad Wiorishofene. Nuo 1981 vyskupas emeritas. Leido laikraštį „Krivūlė“. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, „Panevėžio balse“. Rašė socialinėmis ir pedagoginėmis temomis. Parašė „Katalikų mažąjį katekizmą“ (1943). Mirė 1999 05 05 Bad Viorishofene (Vokietija).