Deveikė-Navakienė Jonė

Jonė Deveikė (Deveikytė)-Navakienė
2022 02 13

115 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1907) teisės istorikė, visuomenės veikėja, teisės m. dr. Jonė Deveikė (Deveikytė)-Navakienė. 1932 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų ir Teisės fakultetus. 1935–1939 tobulino žinias ir rinko istorinę medžiagą Paryžiaus, Romos, Lenkijos archyvuose. 1941–1944 dėstė Kauno mokytojų seminarijoje. Nuo 1945 gyveno Paryžiuje. Dalyvavo daugelyje istorikų, teisininkų kongresų Paryžiuje, Londone, Romoje, Stambule, Bazelyje bei kituose pasaulio miestuose, kuriuose skaitė pranešimus įvairiais Lietuvos istorijos, senosios teisės, Rytų Europos teisės klausimais. 1958–1961 dėstė Lietuvos ir visuotinės istorijos kursus Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Didžiausia jos tyrinėjimų dalis likusi rankraščiuose. 1971 Čikagoje išleistas pirmojo Lietuvos statuto vertimas iš originalo į lietuvių kalbą. Bendradarbiavo Lietuvos ir išeivijos spaudoje, rašė populiarius straipsnius įvairiomis Lietuvos istorijos temomis. Mirė 1965 02 26 Paryžiuje (Prancūzija).