Didžiulienė-Žmona Liudvika

Liudvika Didžiulienė-Žmona
2021 04 21

165 metai, kai Robliuose (Rokiškio r.) gimė (1856) rašytoja, visuomenės veikėja Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1896–1907 gyveno Mintaujoje, laikė moksleivių bendrabutį, globojo moksleivius lietuvius. 1905 įsitraukė į revoliucinį judėjimą, slėpė nelegalią literatūrą. Nuo 1915 gyveno Jaltoje, dirbo karo ligoninėje, organizavo lietuvių kultūrinę veiklą. 1924 grįžo į Lietuvą, gyveno Panevėžyje. Platino draudžiamąją lietuvių spaudą. „Varpe“, „Ūkininke“ paskelbė apsakymų, straipsnių, korespondencijų. Parašė apysaką, atsiminimų knygą. Rinko lietuvių tautosaką. Mirė 1925 10 25 Griežionėlėse (Anykščių r.).