Dragūnevičius Algimantas

Algimantas Dragūnevičius
2024 10 24

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1924) JAV lietuvių žurnalistas, visuomenininkas Algimantas Dragūnevičius. Mokėsi Kaune ir Vilniuje. 1949 apsigyveno JAV. Nuo 1959 iki mirties dirbo JAV lietuvių radijo laidoje „Tėvynės garsai“, 1960–1988 jai vadovavo. Lietuvių fondo įgaliotinis Hartforde, JAV Lietuvių bendruomenės Hartfordo apylinkės, vėliau Connecticuto apygardos valdybos pirmininkas, Lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“ narys. Mirė 1990 08 25 Hartforde (JAV).