Drungaitė Jadvyga

Jadvyga Drungaitė
2020 04 01

115 metų, kai Užpaliuose (Utenos r.) gimė (1905) poetė, prozininkė, spaudos darbuotoja Jadvyga Drungaitė. Nuo 1928 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultete, vėliau Vilniaus universitete. 1932–1933, 1936–1937 redagavo žurnalą „Naujoji vaidilutė“, 1935–1938 – žurnalą „Moteris“. Po karo gyveno Panevėžyje. Panevėžio Suaugusiųjų gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą. Parašė eilėraščių, novelių, publicistinių straipsnių, recenzijų. Mirė 1994 07 29 Berčiūnuose (Panevėžio r.).