Dulksnys Kazimieras

Kazimieras Dulksnys
2020 02 09

110 metų, kai Skodiniuose (Kupiškio r.) gimė (1910) kunigas Kazimieras Dulksnys. 1928–1931 studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Kunigavo Ramygaloje, Krekenavoje, Pasvalyje, Rokiškyje. 1949 tapo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi. 1951 pakeltas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku. 1983 išrinktas Panevėžio vyskupijos kapituliniu vikaru, 1989 paskirtas generaliniu vikaru. Mirė 2001 12 09 Panevėžyje. Savo asmeninę biblioteką testamentu paliko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai.