Eidrigevičius Vladislovas

2017 metais

175 metai, kai Upytės ir Nevėžninkų dvarininkų šeimoje gimė (1842) teisininkas Vladislovas Eidrigevičius. 1895–1909, būdamas Panevėžio burmistru, daug prisidėjo prie miesto tvarkymo, švietimo būklės jame gerinimo. Mirė 1909 12 Panevėžyje.