Franckevičius Ipolitas

2019 05 23

105 metai, kai Pabiržėje (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, gamtos m. dr. Ipolitas Franckevičius. 1924–1934 mokėsi Panevėžio lenkų gimnazijoje. 1938–1939 studijavo Jogailos universiteto Filologijos fakultete. Vokiečių okupacijos metais gyveno Kupiškyje, dalyvavo partizaninėje kovoje prieš vokiečius Vilniaus krašte. Nuo 1946 dirbo Jogailos universitete. Mirė 1985 Krokuvoje (Lenkija).