Gaidytė-Bulsienė Kazimiera

Nerima Narutė
2023 05 11

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) poetė Kazimiera Gaidytė-Bulsienė (slap. Nerima Narutė). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, baigė Memingeno lietuvių gimnaziją. 1949 persikėlė į JAV, apsigyveno Ročesteryje (Niujorkas). Bendradarbiavo „Ateityje“, „Aiduose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išleido 2 poezijos rinkinius, eilėraščių knygelę vaikams.