Gaidytė-Bulsienė Kazimiera

2018 05 11

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) poetė Kazimiera Gaidytė-Bulsienė (slap. Nerima Narutė). Nuo 1949 gyvena JAV. Išleido keletą eilėraščių rinkinių.