Gineitis Kazys

Kazys Gineitis
2020 08 13

125 metai, kai Tauragnuose gimė (1895) Lietuvos diplomatas Kazys Gineitis. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915 mokėsi Rygos politechnikos mokykloje. 1916 persikėlė į JAV. 1917–1919 „Draugo“ redaktoriaus padėjėjas, 1919 „Lietuvos“ redaktorius. 1919 baigė Čikagos universitetą. 1920–31 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Londone, nuo 1928 generalinis konsulas. Nuo 1932 Lietuvos pasiuntinybės žemės ūkio atašė. 1949 grįžo į JAV, gyveno Čikagoje. Parašė ir išleido knygas „Amerika ir Amerikos lietuviai“ (1925), „Kokybiški lietuviški gaminiai“. Mirė 1965 02 02 Čikagoje (JAV).