Ginkevičiūtė-Gokienė Genovaitė

Genovaitė Ginkevičiūtė-Gokienė
2021 05 10

90 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1931) pedagogė, kraštotyrininkė Genovaitė Ginkevičiūtė-Gokienė. 1947–1950 mokėsi Panevėžio 2-oje mergaičių gimnazijoje. 1950 įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 1951–1992 dirbo Smilgių vidurinėje mokykloje. Nuo 1961 įsitraukė į kraštotyrinę veiklą: rinko atsiminimus apie žymius Smilgių krašto žmones, jos dėka įkurtas mokyklos muziejus, parašyta Smilgių kolūkio istorija, įsteigta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija. Apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2012). Mirė 2018 01 11.