Golinevičius Justinas

2019 metais

190 metų, kai Minsko sr. gimė (1829) architektas Justinas Golinevičius. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo ir Krekenavos bažnyčių projektų autorius. Mirė 1893 02 19.