Graičiūnas Jonas

Jonas Graičiūnas
2023 06 10

120 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) poetas, vertėjas, redaktorius Jonas Graičiūnas. 1917–1920 mokėsi Kupiškio progimnazijoje, 1920–1925 – Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1936–1938 Eltos redaktorius ir referentas, 1939–1941 Valstybės radiofono redaktorius, Kauno radijo komiteto direktorius. 1944–1945 mokytojavo Ramygaloje (Panevėžio r.). Savo kūrybą spausdino periodiniuose leidiniuose „Naujienos“, „Trimitas“, „Lietuvos aidas“. Išleido eilėraščių rinkinių, išvertė rusų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje, palaidotas Ramygaloje.