Grigaliūnas Feliksas

Feliksas Grigaliūnas
2022 metais

155 metai, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1867) miškininkas, valstybės veikėjas Feliksas Grigaliūnas. Baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1893 – Miškų institutą Sankt Peterburge. Vertėsi privačia praktika Baltarusijoje. Atgavus nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą ir pradėjo miškų tvarkymo darbus Balstogės apygardoje Belovežo girioje. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, dirbo miškų inspektoriumi Rytų Lietuvoje. 1920 Lietuvos valstybinės komisijos sutarčiai su Rusija sudaryti ekspertas. 1924 paskirtas valstybinės komisijos, kuri Paryžiuje pasirašė Klaipėdos konvenciją, ekspertu. Vertino miškų būklę Klaipėdos krašte. 1925–1938 Žemės ūkio viceministras. Apdovanotas LDK Gedimino 3-iojo (1928) ir 2-ojo (1931) bei Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1937) ordinais. Mirė 1939 01 24 Kaukliuose (Pasvalio r.).