Grintalis Algimantas

Algimantas Grintalis
2022 08 03

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1937) pedagogas, dailininkas, visuomenininkas Algimantas Grintalis. 1950–1956 mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. 1956 persikėlė į JAV. 1956–1958 studijavo Baltimorės politechnikos institute, 1958–1959 – Kolumbijos dailės institute, 1962–1965 – Marylando universitete pramoninę dailę. Nuo 1963 dirbo dailės konsultantu „Eastern Roper“ bendrovėje, vėliau – pedagoginį darbą įvairiose mokyklose. 1981 ir 1984 pripažintas geriausiu Baltimorės mokytoju. 1977 Baltimorėje su kitais įsteigė lietuvišką muziejų, buvo jo kuratorius, tautodailės kursų vedėjas. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje. Sukūrė medžio drožybos, metalo darbų. Surengė individualių parodų, dalyvavo grupinėse.