Gucevičius Laurynas

Laurynas Gucevičius
2023 08 05

270 metų, kai Migonyse (Kupiškio r.) gimė (1753) architektas, prof. Laurynas Gucevičius (Stuoka-Gucevičius). 1768–1773 mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. 1773–1775 Vilniaus universitete studijavo matematiką ir architektūrą, 1776–1777 žinias gilino Romoje. Vėliau, grįžęs į Vilnių, dėstė matematiką Vilniaus kunigų seminarijoje. Iki 1780 Paryžiuje studijavo architektūrą Ž. F. Blondelio vardo architektūros mokykloje, klausėsi paskaitų Prancūzijos Dailės akademijoje. 1781 grįžęs į Vilnių, dirbo vyskupo I. J. Masalskio dvaro architektu. 1789–1794 Vilniaus kariuomenės inžinierių korpuso mokykloje dėstė karo inžineriją ir topografiją, 1793–1794 – Vilniaus universitete. 1797–1798 dirbo Vilniaus universiteto Architektūros katedros vedėju. Lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Rekonstravo Vilniaus katedrą, Vilniaus rotušę, Vyskupų rūmus (dab. Prezidento rūmai), suprojektavo Verkių dvaro rūmų ansamblį ir kt. Mirė 1798 12 10 Vilniuje.